Informasjon angående søknad til "Det store brannløftet"

 

Fra 12.10.2016 åpnes søknadsskjemaene til Det store brannløftet.

Her kan man søke om midler til Bjørnisprosjektet.

Brannløftet vil tilby økonomisk støtte til brannvesen som ønsker å starte opp eller videreføre holdningsskapende aktiviteter og tiltak rettet mot barn og unge.

Eksempler på tiltak kan være forebyggende aktiviteter i samarbeid med barnehager og skoler. Her kan det søkes om midler til brannvernpakken som deles ut til barnehager i din kommune. Brannvernpakken består av en sekk, med perm og bamse. Denne sekken sendes med hvert barn hjem en uke i gangen, der barn får sammen med foreldre utført brannsjekk, skrevet i brannvernboka og passe på Bjørnisbamsen.

Hvert enkelt brannvesen bestemmer selv hva de ønsker å søke midler til.

Tips til hva dere må ha med i søknaden:

  • Husk presisere hva dere helt konkret ønsker å gjøre for å bruke Bjørnis til å drive brannforebyggende arbeid

  • Målet er å vise Brannløftet at dere vil få økt aktivitet innenfor arbeidet med barn og unge, knyttet opp mot brannforebygging

  • Si også noe om hva som vil kunne skje med planene deres, om dere ikke får støtte fra Brannløftet

  • Si gjerne noe om hva dere allerede har gjort, spesielt hvis planen er å bygge på og øke aktiviteten av det dere allerede har satt i gang.

à Det viktigste er å være konkret, tydelig og hva økt aktivitet hos deres brannvesen innenfor arbeidet med Bjørnis vil føre til, og hva dere trenger for å få til dette.

 

Kort hvordan dere kan legge opp søknaden:

INNLEDNING

Si noe om hva formålet med prosjektet er, og hva dere ser for dere å oppnå ved å gjennomføre det.

 

BAKGRUNN

Her kan dere skrive litt om hvorfor dere søker. Hva er det som har fått dere til å sette i gang prosjektet, hvor har dere hentet ideer og motivasjon fra. Er dere noe helt nytt for dere, eller har dere satt i gang arbeidet tidligere?

 

IDÉ

Her kan dere for eksempel skrive: Om vi får midler, har vi for de neste to årene følgende visjon i det videre arbeidet:

 - list opp punktvis hva dere ønsker å gjennomføre, helt konkret

- se gjerne flere år frem i tid

 

FORMÅL

Her må dere si noe om formålet med prosjektet, for eksempel: å vekke barns interesse for læren om brannsikkerhet, øke kunnskapen blant småbarnsforeldre om brannforebyggende brannvern, og håndtering av brannskader.

 

ORGANISERING

Her må dere si noe om hvordan prosjektet skal organiseres. Hvor kommer det til å ligge knyttet opp mot organisasjonene? Hvem skal ha ansvar for prosjektet? Kommer dere til å søke bistand hos andre interessenter/samarbeidspartnere? Evt hvem?

 

MÅLGRUPPE

Si noe om hvem målgruppen er:

For eksempel: målgruppen er småbarnsfamilier og barnehager. Barn av asylsøkere. Styrke omdømmet til brannforebyggende arbeid.

 

EVALUERING

Hvordan tenker dere å evaluere prosjektet? Vil det evalueres underveis? Gjennom året? På slutten av året? Hvem skal være med å evaluere, og hvordan vil det bli lagt opp?

 

TIDSPLAN

Si noe kort om for hvor lang periode prosjektet er tenkt gjennomført.

 

BUDSJETT

Sett opp et enkelt budsjett. Hva trenger dere penger til? Hvor mye vil dere trenge? Her kan dere ta kontakt med Bjørniskoordinatoren i Trondheim, Annette Nergård- 905 66 942, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. , for å få hjelp til tips og for å fylle inn de konkrete summene. Noen eksempler:

 

Utgifter Ca kr
Barnehagepakken 750 kr stk x 50 barnehager 37 500 kr

Trykkeriutgifter. Brosjyrer.

2000 stk

3300 kr

 

Søknadsfristen er satt til 16.11.2016.

Om ditt brannvesen ikke er lisenstaker, men ønsker å høre mer eller delta i prosjektet, ta kontakt med Bjørnisteamet. Lisensavtalen er kostnadsfri.

 

Brannløftet: http://brannloftet.no/barn-og-unge/

Der finner dere mer informasjon om søknadsprosessen, og hva målet med brannløftet er.

 

Søknadsskjema: https://www.ildsjelsenteret.no/bin/customer.exe?action=parse&includeId=autoGenererSkjema316&key=MainForm16&applicationId=11&form_control_id=BLBU16

 

Bjørnis på nett

Se flere bilder og nyheter på Instagram og Facebook.

Kontaktadresse


Brannbamsen Bjørnis
c/o Norsk brannvernforening
Postboks 6754 Etterstad
0609 Oslo
Tlf: 913 48 882

Alle priser er i NOK - Norske kroner.
Copyright © 2013 - 2017 Brannbamsen Bjørnis
Ansvarlig redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Webmaster: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.