Sjekkliste

Fyll ut sjekklisten! Sett kryss foran de punktene du har sjekket og funnet i orden. Når du har fullført sjekklisten får du et diplom med navnet ditt på.