Brannøvelse i barnehagen

Alle barnehager skal gjennomføre brannøvelser. Type brannøvelse og hyppighet vil variere med utgangspunkt i risikoanalysen for den enkelte barnehage. Om barnehagen er stor  eller liten må det uansett øves, og det må øves riktig.
  • Hvordan øve?
    Et sted å starte er å se på hva som kan føre til brann i barnehagen og øve med tanke på hva som kan skje. Det er lurt å bruke disse tre elementene:
  •  

1. Planlegging
Bestem noen mål og eventuelt delmål for øvelsen. Still følgende spørsmål:
· Hva er det som kan begynne å brenne hos oss?
· Hva vil mest sannsynlig skje? Hvordan vil de ansatte og barna sannsynligvis reagere?
· Hva er det verste som kan skje? Og hva er verste reaksjon fra en ansatt eller barna, eventuelt besøkende i barnehagen?

Denne refleksjonsøvelsen vil avdekke om branninstruksen er oppdatert, og hvilke områder de ansatte føler seg usikre på. Begynn så med et enkelt mål. Et enkelt mål kan være at alle ansatte skal følge barnehagens branninstruks. Da får man sett om rutinene ved brann fungerer i praksis.

2. Gjennomføring
Har man planlagt godt går selve gjennomføringen av seg selv. Sørg alltid for god sikkerhet, ikke minst ved praktiske evakueringsøvelser. Under øvelser kan det også være hensiktsmessig å undersøke om de tekniske tiltakene i bygget fungerer som de skal. Høres brannalarmen overalt? Lukkes branndører som de skal? Fungerer alle nødlys? Etc.

3. Evaluering
Her får du det virkelige resultatet av øvelsen. La alle ansatte komme til ordet og beskrive hvordan de opplevde øvelsen. Her kan det ofte komme små, men viktige innspill. Det kan være ulike deler av en rutine som ikke fungerer i praksis, endringer som ikke er fanget opp eller forslag til hva man kan øve videre på. Evalueringen er det viktigste verktøyet for å sikre at det er samsvar mellom praksis og de organisatoriske tiltakene.


Lykke til med brannøvelsen!

nødutgang-skilt
flamme