Bli med

Bli et Bjørnisbrannvesen!

Brannbamsen Bjørnis er valgt som nasjonal satsing i brannforebyggende kommunikasjon rettet mot barn. Vi inviterer alle norske brannvesen til å bli med i Bjørnisuniverset.

Brannvesen som ønsker å være en del av Bjørnisuniverset, inngår en lisensavtale for bruk av Brannbamsen Bjørnis. Her har dere to valgmuligheter:
 
Ordinær lisens gir brannvesenet anledning til å bruke konseptet Brannbamsen Bjørnis og nasjonalt tilgjengelige ressurser. Slik lisens gis kostnadsfritt.
 
Superlisens gir brannvesenet utvidet rett til bruk av konseptet Brannbamsen Bjørnis. Lisensavgiften er årlig, kr 2 500,- for brannvesen som dekker en kommune, 5000,- for 2-5 kommuner, og 7500,- for 6 kommuner eller flere, pluss 9 øre per innbygger eks. mva. Lisensavgiften går uavkortet til videreutvikling og drift av Bjørnisuniverset. Superlisens gir følgende fordeler:

- 10 % rabatt i Bjørnis sin nettbutikk (gjelder ikke ved kjøp av maskot).
- Adgang til bruk av Bjørnismaskot.
- Opplæring og oppfølging når det gjelder bruk av Bjørnismaskot.
- Eksklusiv tilgang til kampanjer og materiell.
- Adgang til å bruke egen logo på materiell i henhold til retningslinjer i Bjørnis sine lover.
- Mulighet til å være prøvebrannvesen når nye kampanjer skal testes ut.
- Økt profilering på brannbamsen.no ved at superlisenstakere fremheves.

Kontakt Bjørnisteamet for nærmere spørsmål om lisenser


nødutgang-skilt
flamme