For brannvesen

Brannvesenets viktigste verktøy i møte med barn

Møtet mellom Brannbamsen Bjørnis og barna er magisk. Kontakten som oppstår, gir brannvesenet unike muligheter til å kommunisere med barn. Derfor har Bjørnis blitt brannvesenets viktigste verktøy i møte med barn, enten det er i forbindelse med branner eller ulykker, eller i brannvernopplæring tilpasset den yngre garde.
Har ditt brannvesen ennå ikke blitt med i Bjørnisprosjektet? Her finner du informasjon om hvordan dere kommer i gang

Er ditt brannvesen allerede med i Bjørnisprosjektet? Her finner du nyttig stoff for lisenstakere (krever innlogging som brannvesen).


Kort om Bjørnisprosjektet

Prosjektet ble opprinnelig etablert av Trøndelag brann- og redningstjeneste, men er nå opprettet som en egen Stiftelse. Brannbamsen Bjørnis er av nasjonale aktører valgt som nasjonal satsing i brannforebyggende kommunikasjon rettet mot barn. Bjørnisprosjektet skal videreutvikles som kommunikasjonsplattform i tiltak rettet mot barn gjennom foreløpig tre hovedsatsingsområder:

For det første skal Bjørnis brukes som verktøy når brannvesenet møter barn i forbindelse med brann og andre ulykker.
For det andre skal vi tilby og videreutvikle det nasjonale undervisningsopplegget for barnehagebarn.
For det tredje skal vi bygge videre på Brannbamsen Bjørnis som brannvesenets positive promotør og barnas store helt.

Følg gjerne Bjørnis i sosiale medier for å holde deg oppdatert om hva som skjer i Bjørnisprosjektet:

Facebook: www.facebook.com/brannbamsen
Instagram: www.instagram.com/brannbamsen
TikTok og Snapchat: Brannbamsen

nødutgang-skilt
flamme